top of page

D&I visie 

Ik geloof dat het tijd is om meer inclusie en diversiteit te creëren in organisaties. Daarom help ik inclusie en diversiteit concreet vorm te geven in organisaties. Ik werk aan bewustwording op een laagdrempelige, interactieve manier. In een veilige setting voeren we  met elkaar het gesprek over inclusief gedrag en omgaan met verschillen. Samen leren we wat het thema inclusie en diversiteit inhoudt. Zoals hoe onze mindbugs (onbewuste vooroordelen) werken.

 

Ik laat zien hoe het ook kan; namelijk een organisatiecultuur waar gelijkwaardige kansen voor iedereen normaal is. Een jonge vrouwelijke manager, een grote verscheidenheid aan culturele achtergronden (ook in topfuncties!) en medewerkers met een beperking die volwaardig naar eigen kunnen meedoen. Maar ook inclusieve besluitvorming, meer eigenaarschap en werken vanuit de bedoeling. We gaan echt aan de slag om een nieuwe inclusieve werkelijkheid te creëren. En we beginnen met een droom...

We leven in een diverse samenleving. Organisaties moeten daar een afspiegeling van zijn. Organisaties die zich daar niet actief voor inzetten en het thema blijven negeren (willful blindness) zullen de potentie van hun medewerkers niet benutten, hun klantenbestand zien verminderen en innovatie zal zelden goed van de grond komen.

 

We hebben alle verschillende perspectieven nodig om onze complexe wereld te kunnen begrijpen. Of dat nou bij de regering is, het onderwijs, de zorg, het zakenleven of je privé-leven. Dat betekent dat in organisaties die variatie aan kennis en competenties aanwezig moet zijn, dus een divers personeelsbestand.

Een organisatie is pas inclusief als iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en toegang heeft tot dezelfde kansen en doorgroeimogelijkheden. Mensen die in de ‘onbewuste voorkeurscategorie vallen’ denken vaak dat dit wel zo is, maar de cijfers geven anders aan. Gelukkig zien steeds meer mensen dit, worden wakker en durven het thema bespreekbaar te maken.

 

Ik geloof dat organisaties een verantwoordelijk hebben om dit complexe onderwerp serieus aandacht te geven. Voor mij gaat inclusie over elkaar écht horen en zien. Het gaat over accepteren dat we niet allemaal gelijk zijn, maar wel gelijkwaardig. En het gaat over samenwerken; de mogelijkheid om jezelf te zijn en je open willen stellen voor anderen.

 

Diversiteit gaat voor mij over het AANDURVEN, AANGAAN en AANMOEDIGEN van verschillen in organisaties en teams.

Organisaties die dit thema blijven onderschatten en negeren worden steeds homogener, sluiten minder aan bij hun doelgroep en slechts één type mens voert de boventoon.

 

Organisaties die NU beginnen met investeren in inclusie en diversiteit zullen beter gaan aansluiten bij hun klanten, innovatiever en geliefde werkgevers zijn. Dus:

  • Beter imago & positieve bijdrage aan sociale rechtvaardigheid

  • Goede connectie met klant / burger / doelgroep
    & betere producten en diensten

  • Hoger werkgeluk & minder ziekteverzuim

 

Ben jij die inspirerende leider, die bevlogen professional of die actieve beleidsmedewerker die aan slag gaat met het vergroten van inclusie en diversiteit in jouw organisatie of team? Ik ga graag met je in gesprek. Dit zijn de diensten die ik aanbied… 

bottom of page